Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Słubice

Kolorowy pasek

Porządek i projekty uchwał XIX Sesji RM w Słubicach zwołanej na 28 kwietnia 2016 r. godz 12:00

Porządek XIX Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 28 kwietnia 2016 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WOP.0002.4.2016.MK

 

 1. Sprawy regulaminowe

- otwarcie sesji i powitanie gości,

- ustalenie treści protokołu z ostatniej sesji

- ustalenie porządku obrad.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2016 -  DRUK nr 178.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2016-2024   – DRUK nr 179.

 

4.     Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet dla sołtysów Gminy Słubice  – DRUK nr 180.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 20 000,00 zł dla Województwa Lubuskiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze), na realizację zadania „Poprawa stanu technicznego nawierzchni w ciągu drogi woj. Nr 137 w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 29 m. Słubice” - DRUK nr 181.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przekazania przez Gminę Słubice środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na dofinasowanie zakupu radiowozu dla placówki Komendy Powiatowej Policji w Słubicach  – DRUK nr 182.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach ma ławników – DRUK nr 183.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/153/2016 Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień oraz ich wysokości w dziedzinie sportu, nagród i ich wysokości w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym nadawania tytułów „Mecenasa Sportu Słubic” i „Mecenasa Kultury Słubic” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/304/05 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień dziedzinie sportu oraz twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury     - DRUK nr 184.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/154/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/461/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania Honorowych Wyróżnień Gminy Słubice  - DRUK nr 185.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Kopernika w Słubicach – DRUK nr 186.

 

 1.  Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie powierzenia Burmistrzowi Słubic uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej   –DRUK nr 187.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Słubice –DRUK nr 188.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach  w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem jest Gmina Słubice –DRUK nr 189.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2016 „ –DRUK nr 190.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kopernika w Słubicach –DRUK nr 191.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały Nr VI/582/2015 r. Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko –Słubickiej Specjalnej strefy Ekonomicznej w Słubicach –DRUK nr 192.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne –DRUK nr 193.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu –DRUK nr 194.

 

 1. Sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowych i udzielonych dotacji z budżetu Gminy Słubice w 2015 roku.

 

 1. Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących celów określonych w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2016 – 2023.  

 

 1. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
             z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

22. Interpelacje radnych.

 

23. Wolne wnioski radnych.

 

24. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

25. Zamknięcie XIX Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Załączniki

178 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
179 (136.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
180 (133.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
181 (124.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
182 (136kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
183 (134.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
184 (149.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
185 (145.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
186 (129.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
187 (125.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
188 (131.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
189 (381kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
190 (757.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
191 (933.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
192 (144.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
193 (63.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie 193 (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
194 (125.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Sibilska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Sibilska
Data wprowadzenia:2016-04-21 14:20:21
Opublikował:Małgorzata Sibilska
Data publikacji:2016-04-21 14:27:55
Ostatnia zmiana:2016-04-21 14:48:21
Ilość wyświetleń:784
Gmina Słubice
ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij